Inklusion i idræt; fra skole til forening?

FREDAG

13:30 - 14:15

Bane 3 - Idræt for udsatte

Europahallen

Sine Agergaard - AAU, Anette Bentholm - UCN, Simone Christiansen - DGI Inklusion

Beskrivelse:

Selv om en stor procentdel af børn og unge i Danmark deltager i idræt, er børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund og børn og unge med eksempelvis ADHD eller andre psykiske diagnoser i mindre grad medlemmer af idrætsforeninger. Skolen er derfor en central ramme for at introducere disse børn og unge til idræt.

I denne session ser vi på:

- Hvordan idrætsundervisning i skolen kan organiseres, så det inkluderer børn og unge som ikke i forvejen er idrætsaktive, og hvordan foreningsaktive børn reagerer på sådanne ændringer af idrætsundervisningen i skolen (oplæg ved Mette Munk, VIA)

- Hvordan børn og unge med diagnoser deltager i idrætsundervisningen i skolen og hvilke udfordringer der er for disse børns deltagelse i idrætsforeninger? (Anette Bentholm; UCN)

- Hvordan der kan laves brobygning mellem skoler og idrætsforeninger med henblik på at støtte ikke allerede idrætsaktive og udsatte børn og unge? (DGI inklusion).

Moderator: Morten Ubbesen - Frivillig konsulent i Aalborg Kommune

FØLG os og bliv opdateret

 OP