Krav til faciliteterne - Paneldebat

TORSDAG

17:40 - 18:30

Bane 5 - Idrættens faciliteter

Europahallen

Claus Thomsen - Divisionsforeningen, Casper Lindemann - DIF, Kim Jessing Pedersen - KL, Mads Duedahl - Aalborg Kommune

Beskrivelse:

Brancheforeningen IFFD forholder sig i mange tilfælde kritisk til de krav, der stilles til faciliteterne og deres udformning og kapacitet fra idrættens mange interessenter. Kommunerne er ofte i en vanskelig rolle og har svært ved at få indflydelse på de krav og standarder, der eksempelvis udstedes af specialforbund og internationale idrætsorganisationer for faciliteterne til forskellige idrætsgrene.

Disse krav betyder i visse tilfælde, at kommunerne unødvendigt skal finansiere dyre og 'unødvendige' anlægsprojekter, hvilket kan gå ud over prioriteringen af midler til andre idrætsgrene eller formål. Hvordan sikrer man en bedre dialog om kravene til idrætsfaciliteter, så man ikke skævvrider udviklingen på området? Hvordan kan kommunerne og specialforbundene i fællesskab hjælpe hinanden til at skabe en konstruktiv dialog om specifikke krav til idrættens faciliteter.

Paneldebat

Moderator: Niels Bækgård - Forretningsudvalget IFFD

FØLG os og bliv opdateret

 OP