Idrætsforskningens anvendelighed

FREDAG

14:30 - 15:15

Centre Court

Aalborghallen - Hal Øst

Professor Sine Agergaard - Aalborg Universitet, Bo Vestergård Madsen - Indehaver af Vestergård Kultur , Leder af Bredde og Motion Mikkel Nørtoft Magelund - DIF, Projektleder og Ph.d. Søren Benneike - Dansk Boldspil-Union

Beskrivelse:

Session ved Forum for idræt vedr. evidens og idrætsforskningens anvendelighed i den danske idrætssektor


Ordstyrer: Peter Jul Lange, Redaktør og formand for Forum for Idræt

Bruger aktørerne i den danske idrætssektor forskning som grundlag for beslutninger og strategi? Eller producerer de selv viden og analyser til gavn for eget beslutningsgrundlag?
Korte oplæg á ca. 5 min. efterfulgt af diskussion
Selvom oplægsholderne primært har tilknytning til forskningsverdenen, en idrætsorganisation og et forbund, så henvender sessionen sig til alle med interesse i, hvorledes idrætsforskningen gøres anvendelig. Således håber vi med sessionen også at se og drøfte temaet med f.eks. idrætsledere, -trænere, ansatte i kommunerne m.fl.

Professor Sine Agergaard, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Hvad skal idrætten bruge den samfundsrelaterede forskning til? Er det bedre, at idrætten laver sine egne analyser?

Bo Vestergård Madsen, Indehaver af Vestergård Kultur 
Hvordan bliver den danske idrætssektor bekendt med og hvordan fremmes anvendelsen forskningen? Hvilke barrierer møder forskningens ift. større udbredelse i den danske idrætssektor?

Leder af Bredde og Motion Mikkel Nørtoft Magelund, Danmarks Idrætsforbund
Hvilke muligheder og udfordringer oplever idrætsorganisationerne ift. anvendelse af idrætsforskningen? Passer det bedre ind at producere egne analyser?

Projektleder og Ph.d. Søren Bennike, Forskning og Viden, Dansk Boldspil-Union
Hvilke muligheder og udfordringer oplever et idrætsforbund ift. anvendelse af idrætsforskningen? Hvordan etableres samarbejder mellem forskningen og den danske idrætssektor, som er win-win for begge parter?

Moderator: Peter Jul Lange - Redaktør og formand for Forum for Idræt

FØLG os og bliv opdateret

 OP