top of page

Konference emner 2023 

Læs mere om de spænede emner der kommer til dette års konference. Tryk på emnet og læs mere. 

 • Trivsel blandt børn og unge
  Aldrig har så mange børn & unge følt sig ensomme og udenfor som nu. ”Utenforskapet” er omfattende. Kropsidealer, fællesskaber, sociale medier indflydelse, idrætskulturerne og meget andet. Hvordan kan idrætten spille en positiv rolle med at skabe bedre trivsel og mental sundhed for dem? Hvilke gode vaner kan idrætten skabe for denne målgruppe? Hvad efterspørger børn & unge idrætten kan tilbyde? Hvordan skabes de bedste miljøer for dem?
 • Inklusion
  Idrætten kan være med til at bryde barriere ned, men er det sådan i virkeligheden? Hvordan sikre vi inkluderende rummelige idrætsmiljøer? Hvilke konsekvenser har de traumatiserende idrætsoplevelser en del oplever i skolen og i idrætsforeningerne for idrætsdeltagelsen senere i livet? Fritidspas – som støtter både økonomisk og socialt?
 • De unge voksne - de 18-29 årige
  De oversete og glemte – som står i en af livets største transitionsperioder. Hvad gør idrætten for at tilknytte dem til sig? Hvordan passer vi på idrættens kvaliteter og værdi og får sat dem i spil for de unge voksne Hvordan får vi bragt kompetencer fra idræt til livet i øvrigt i spil? Men også fokus på hvorfor mange unge vælger idræt og fysisk aktivitet fra. Hvilke traumatiserende idrætsoplevelser skal vi undgå i fremtiden? Her vil være fokus på kropsidealer – unge voksne kulturer og behov. Hvad gør kommunerne for de unge voksne skal være fysisk aktive?
 • Idræt for ALLE
  Hvad kan idræt gøre for sårbare og socialt udsatte grupper. Også med fokus på den sociale sundhed. Når man ved, at socialt udsatte grupper får en større livsværdi ved fysisk aktivitet og ved at deltage i idræt – hvordan kan vi så skabe rammer de kan udfylde? Kønsidentiteter og kønsdebatten vil være et fokus, ligesom rammerne, tilbuddene og mulighederne for handicappede vil blive drøftet. Her vil også være fokus på mennesker med usynlige udfordringer, angst, ADDH, og på den psykiske trivsel.
 • Idræt i skolen
  Skolen som kropsligdannelses arena, hvor grundlaget skabes for et sundt liv i balance mellem krop & sjæl. Idræt og fysisk aktivitet som et nyttigt, samt effektivt redskab til at skabe inklusion, trivsel og øge indlæringen. Forskningsbaserede praksisser, som du kan tage med hjem og sætte i spil. Hvor er udfordringerne i dagligdagen med motion & bevægelse i skolen? Hvilke løsninger ligger lige for? Her er meget konkrete ideer og praksiserfaringer fra hverdagen både som skoleleder og lærer.
 • Velfærdsudfordringerne & idrætten
  Folkesundhed – kan en forebyggende indsats gennem fysisk aktivitet hjælpe os med at klare velfærdsudfordringerne? Kan det betale sig at have en fysisk aktiv krop hele livet? Hvilke sundhedsøkonomiske og samfundsøkonomiske konsekvenser har den mindre fysisk aktive livsstil i vores samfund? I Finland har en opgørelse vist at det giver en samfundsmæssig besparelse på 24 milliarder kr. om året på sundhedsområdet, hvis befolkningen bliver fysisk aktiv.
 • Politikker hvor idræt indtænkes
  Skolepolitikker – hvor idræt, motion og bevægelse er tænkt ind som en ressource i den kommunale politik. Fritidspolitikken – hvordan skaber man sammenhæng mellem fritidspolitikken og de øvrige politikområder i kommunerne? Hvad bør den gode fritidspolitik indeholde? Hvilke processer har fungeret godt? Hvem skal høres deltage? Hvordan føres politikken ud i livet? Læring fra udviklingen af hele organisationer gennem spændende processer Good governance i organisationer og kommuner eksempler med udgangspunkt i idrætten.
 • Frivillighed
  I fremtiden vil der formentligt være behov for andre og mere flydende formater, for fortsat at kunne tiltrække frivillige til landets foreninger. Hvilken betydning har frivilligheden i civilsamfundet? Hvordan styrker vi frivillighedslaget i idrætsforeningerne?
 • Det samlede idrætsbillede
  Kan det lade sig gøre at få idrættens aktører til at spille endnu bedre sammen? Foreningsidrætten, de private aktører – og staten og kommunen. Kan man skabe bedre samarbejde mellem de forskellige aktører? Et samarbejde der forhåbentligt giver en mere fysisk aktiv befolkning. Hvad skal der til? Hvad har de gjort der hvor det er lykkes?
 • Idræt hele livet – idræt for ældre, 65+ m.fl.
  Vi lever længere og længere – hvordan holder vi os friske både mentalt og fysisk længst muligt? Hvad fortæller forskningen om betydningen af fysisk aktivitet? Fællesskaberne? Hvad kan fysiks træning gøre i forhold til demenssygdomme? Kom og hør om bl.a. det norske projekt ”Generasjon 100”.
 • Outdoor sport
  Diskussioner om benyttelse og beskyttelse af naturen, samt adgang til at bruge naturen som motionsarena. Her drøftes med forskellige interesseorganisationer og planlæggere. Børn & unges i outdoor sport. Hvorfor går børn & unge til friluftsliv? Investeringer og drift af fremtidens outdoor idrætsfaciliteter – gode eksempler også på brug af ny skov. Med knap 8700 km kyststrækning er vandet aldrig langt væk i Danmark. Vi ser torsdag på vandsportens faciliteter, muligheder, begrænsninger og rammer. Her vil der også være stort fokus på havnene, ligesom fremtidens badekulturer vil blive belyst.
 • Sportsevents
  Hvilken betydning og potentiale er der i sports events? Hvordan kan events være med til at sætte en dagsorden? Hvordan kan læring fra mega events skaleres ned til brug til lokale events? Hvad er den samfundsmæssige værdi af store samlende events? Blandt temaerne er Ocean Race, Tour de France, UEFA 2020 og mange flere.
 • Eliteidrætten - talentudvikling
  Implementeringen af elitestrategier fra forbund til udøver og foreningsniveau. Talentudvikling – og turneringsstrukturer. Talentskoler og systemer – hvad fungerer godt i rekrutteringen? Hvor er udfordringerne? Spiseforstyrrelser i eliteidrætten – forbundenes rolle, trænerens rolle, samfundspåvirkninger og hvordan løser vi udfordringerne. Det hele menneske– selvværd hos eliteudøverne – hvordan styrker vi det? Transkønnede i eliteidrætten – kønsidentitet.
 • De personlige trænere – træningscentre – fitness branchen
  Kom og mød nogle af Danmarks førende personlige trænere, bl.a. Anders Nedergaard, Nikolaj Bach, Niklas Meier og Morten Elsøe. Hør deres tanker om træning, ledelse, forretningsudvikling, træningsmyter og vaneændringer. Mød også personlige trænere, som træner nogle af verdens bedste udøvere i deres sport. Hør hvordan du markedsføre dig overfor specielle målgrupper og tilknytter nye målgrupper til dig. Hør om bl.a. Torben Keller, som har stor succes med at tilknytte nybegyndere til sine hold og sit center. Hør om kommunale-private samarbejder og deltag i debatten om mulighederne & udfordringerne i samarbejdet med det offentlige. Vær med til at udvikle træneruddannelsen - og deltag i debatten om hvad sådan en uddannelse bør indeholde.
 • Idrættens rum, faciliteter, byplanlægning, bæredygtighed mm.
  Faciliteternes betydning - udvikling og rolle. Hvilken betydning har idrætsfaciliteterne? Hvad er egentlig idrættens bygninger? Hvilke faciliteter hitter og hos hvem? Hvordan ringer Hvad betyder faciliteterne for børn & unges idrætsdeltagelse? For andre befolkningsgrupper? Bygger vi til de rigtige? Hvordan tænker kommunerne – når de planlægger og indretter byer og landområder? Hvordan får vi udviklet infrastruktur, som gør det attraktivt med aktiv transport, som f.eks. cykelstier? Hvordan sikre vi bæredygtig anlæg & drift? Hvordan bringer vi naturen i spil - udvikler landområderne til idræt? Hvilken betydning har gode stier og cykelstier for det aktive liv? Hvordan bruger vi vandet og udvikler vi faciliteter til den øgede interesse for vandsport?

Idrætsmødets konference 23. - 25. april 2024

Vi kridter igen banen op i Aalborg Kongres & Kultur Center til vidensdeling og erfaringsudveksling for alle idrætsinteresserede.


Over 150 debatter, workshops, talks & inspirerende oplæg fra flere af landets førende eksperter på idrætsområdet.
Konferencen er mødestedet hvor deltagere kan møde både beslutningstagerne, projektlederne og slutbrugerne.

Vi opfordre alle til at komme med forslag til konferencens indhold på idratsmodet@aalborg.dk

foresoev1-red.png
bottom of page